คู่มือนักศึกษา  
>>
ประกาศ
>>
โครงสร้างหลักสูตร
>>
รายละเอียดการรับสมัคร
ู่ฐานข้อมูลนักกอล์ฟ
>>
รู้จักกีฬากอล์ฟ
>>
ัข้อมูลสนามซ้อม
>>
ข้อมูลสนามกอล์ฟ
สมาชิก RU Golf  
>>
สมัครสมาชิก
>>
ต่ออายุสมาชิก
ชุมนุมนักกอล์ฟ  
ห้องข่าวกิจกรรม  
บริการต่าง ๆ  
>>
ห้องสมุดของเรา
>>
ศูนย์อบรมกอล์ฟเบื้องต้น
>>
RU Championship
>>
สาขาลพบุรี
>>
สาขาเชียงใหม่์
   
     
 
 
       
       
     
     
 
โครงการบริหารธุรกิิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ (สาขาลพบุรี)
 

ติดต่อสอบถามได้ที่

โรงเรียนสอนกอล์ฟธงชัย ใจดี 322
หมู่ 8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี

 
โทรศัพท์มือถือ : 081-3588435
โทร : 036-652-730, 0-2310-8670-1
โทรสาร : 036-652-730, 0-2310-8598
 
-สินเชื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษา -
 
           
 
เรื่องแจ้งประกาศ
แจ้งเมื่อ
 
           
ปฏิทินการศึกษา 1/ 2551 ลพบุรี
1 มิ.ย. 2551
 
>>
ตารางบรรยายวิชา GF402 ภาคฤดูร้อน 50
24 เม.ย. 2551
   
 
>>
นักศึกษาที่ต้องการย้ายที่เรียน
28 มี.ค. 2551
   
 
>>
ปฏิทินภาคฤดูร้อน / 2550
17 ม.ค. 2551
   
 
>>
ตารางบรรยาย S-50 (แก้ไข)
20 ก.พ. 2551
 
 
>>
ตารางออกรอบ GF 401
2 พ.ย. 2550
 
 
>>
กำหนดการไหว้ครู 50
2 มี.ค. 2551
 
 
>>
ปฏิทินการศึกษาภาค 2/2550 สาขาลพบุรี
18 มี.ค. 2551
 
 
>>
ตารางบรรยาย 2/50
25 ธ.ค. 2550